26.12.2012 – 2.02.2013, Mars w Wodniku

Mars-w-Wodniku-horoskop-Wskazowki-Astrologiczne

Przez najbliższy miesiąc Mars tranzytuje znak Wodnika. Możemy się spodziewać niekonwencjonalnych inicjatyw, ale i otwartości, prób pojednania, nowatorskich propozycji.

Marsa w Wodniku nie polubią podejrzliwi, chciwi, ani egocentryczni, bo jest zaprzeczeniem tych cech.

Cechami Wodnika jest natomiast wspólnota, równość, wolność oraz humanitaryzm. To także czas na wprowadzanie zmian i ulepszeń mających na celu poszanowanie praw człowieka, zwierząt.

Stowarzyszenia, fundacje, ale i grupy nieformalne mogą liczyć na wsparcie i nowych aktywistów.

Reklamy